Zombie ăn thịt kẻ giả danh Trong số chúng ta hoạt hình hài hước. Khi đó kẻ mạo danh hiểu rằng không phải là thây ma mà là người máy thây ma, vì vậy nhiệm vụ của kẻ mạo danh đã hoàn thành.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us