Rupert Rinehart, yêu tinh trên kệ chơi giữa chúng ta với ông già Noel với tư cách là SUS. Anh ấy không thể tin rằng ông già Noel sẽ chơi giữa chúng ta !! YOUTUBE! INSTAGRAM! FACEBOOK! Giúp tôi, Rupert Rinehart ra bằng cách chia sẻ và đăng ký! Đừng bỏ lỡ bất kỳ video nào về Elf on the Shelf! Và hãy nhớ thực hiện mỗi ngày Giáng sinh! Chúng tôi có Ý tưởng về gia tinh tốt nhất trên kệ! The Elf trên kệ là Real! #elfontheshelf #elfplaysamongus #amongus.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us