Cảm ơn ExpressVPN đã tài trợ cho kênh của chúng tôi Đó là Minecraft 465! Chúng tôi trở lại với YDYD trong trò chơi này, nơi nếu bạn chết, bạn sẽ chết. Nhưng lần này chúng tôi có thêm một số mod thời tiết để làm cho mọi thứ trở nên khó khăn hơn! Xem Hướng dẫn chơi bản Mod Stoneblock 2 của chúng tôi ► Truy cập trang web của chúng tôi để xem nội dung sớm, không bị kiểm duyệt: »Nhận hàng hóa Let’s Play của bạn:» Đăng ký: Giới thiệu về Let’s Play: Xin chào các game thủ. Điều này bạn nên xem tôi. Tôi chơi trò chơi. Tốt. Cảm ơn cảm ơn. Nếu bạn xem tôi, tôi nóng. Video, chúng sẽ tốt hơn … Chế độ xem Let’s Play là điều phù hợp để làm trên YouTube, bạn cũng vậy. Thông tin khác từ Let’s Play: »Thợ săn thành tích: #Minecraft #Weather #YDYD.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft