Vì vậy, chất chống nóng của hypixel rất tuyệt vời, như tất cả chúng ta đều biết. Điều này có nghĩa là tôi có thể tận dụng lợi thế của dây chun bất cứ khi nào tôi sắp rơi vào khoảng trống. 🙂 Xin vui lòng …

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft