Hôm nay, tôi xây một ngôi nhà trong phiên bản 1 của minecraft và sau đó nâng cấp nó lên 1.16 với sự giúp đỡ của người bạn fwhip của tôi! Chúng tôi đã hoán đổi mọi phiên bản, điều này đã …

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft