Xây dựng một ngôi nhà Minecraft NHƯNG bạn không thể sử dụng các khối! với PrestonPlayz 👊 Hãy khám phá! ➡ 👕 Nhận hàng của bạn tại đây! 🡆 ❤️ CÁC BẠN 🡆 Keith – 👀 THEO DÕI TÔI ĐÂY! 🡆 TikTok – 🡆 Instagram – 🡆 Twitter – 🎮 Tham gia Fan Discord của tôi! 🡆 MrBeast Gaming – Minecraft, Nhưng Mỗi phút đều có sự hỗn loạn ngẫu nhiên! Jelly – TÔI CHẾ TẠO KIẾM LỬA TRONG MINECRAFT! (Fire Bending) Mumbo Jumbo – Tạo Vault tốt nhất trong Minecraft —————————— Âm nhạc bổ sung được cung cấp bởi Epidemic Sound Click ở đây để dùng thử miễn phí! 🡆.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft