Âm nhạc: Xác chết được báo cáo (Phiên bản Nintendo Switch) Sáng tác: Puffballs Danh sách phát đồng bộ: Nền tảng: Nintendo Switch Vui lòng đọc mô tả kênh.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us