Con này khá giống với Kalistar liên minh huyền thoại ở cách hit and run

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #liên minh huyền thoại