Cuối cùng “Villager vs Pillager Life” đã bắt đầu! Evoker là một dị nhân được sinh ra từ dân làng trong video của tôi. Và những người dân làng mới (Bản cập nhật Làng & Vật dụng) sẽ ra mắt trong tập tiếp theo. Bản đồ: iBoy21 Alkapeer (Thank you iBoy21) Villager vs Pillager Life 1 – Minecraft Animation Subscribe Here: Đừng quên Like, Subscribe & Comment, Share !! ▶ Tất cả Minecraft Animation ◀ Người ngoài hành tinh đang tạo Minecraft Animation. Không tải lên lại video này. Tài khoản của bạn có thể bị cấm bởi Youtube Bot. .

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft