Hôm nay, chúng tôi tiếp tục nghiên cứu nhỏ của mình về thế giới SCP … điều ít nhất chúng tôi có thể nói là nó hơi đáng sợ! 👕Mua đồ chơi sang trọng Didier: 🎮Instant Gaming (Trò chơi ở mức -70%): CREDIT: Nhạc giới thiệu / kết thúc: Disco trên Tutti – Incompletech theo giấy phép Creative Commons. 🎬 Kênh phụ của tôi: 📷 Instagram của tôi: 🐦 Twitter của tôi: 🔴 Kênh Twitch của tôi: 🎵 TikTok của tôi: 💬 My Discord: 👉 Mã người tạo EpicGames: FuzeLeVrai.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft