Arcade Craniacs dẫn đầu phụ trách về việc tạo ra một số nội dung “Trong số chúng ta” tốt nhất trên trang web này, không đề cập đến việc nhiều người sáng tạo khác đã uống độc dược được cho là đến từ không gian, tôi không nói đùa với tuyên bố cuối cùng đó. Cảm ơn đã xem! Thích, bình luận và đăng ký để biết thêm video! Sử dụng mã “SOG” để được giảm giá 10% tại www.gfuel.com

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us