Trong video này, @Henwy đóng vai giữa chúng ta với vai Cha mẹ khá kỳ quặc MỚI tạo nên một số vở kịch điên rồ! 🔔 SUBSCRIBE: 📌 CÁC BẠN TRONG VIDEO: @SSundee @LoafX @GarryBlox @helloiamkate @Sigils @Zud @Biffle @Nicovald @Lookumz 🎬 Được chỉnh sửa bởi 💎FOLLOW ME 🎥 Các kênh khác: @Hen @Henwy Shorts 🎮 Twitch: 🐦 Twitter: Twitter : 👾 Discord: #Henwy #AmongUs * MỚI * VAI TRÒ CỦA PHỤ HUYNH ODD FAIRLY ở AMONG US! Henwy.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us