Cả Hatsumi và chính quy đều nên bình luận! * Khả năng cao là bạn sẽ không đọc được comment do lịch quay video. Sản phẩm (= Super Chat) không được can thiệp vào cuộc sống của bạn! “Quy tắc trò chuyện khi phát sóng trực tiếp” ・ Nghiêm cấm lạm dụng và truy tìm tội phạm chiến tranh chống lại những người dùng cụ thể!・ Trao đổi trò chuyện giữa các cá nhân không bị cấm cụ thể, nhưng vui lòng sử dụng một câu chuyện phức tạp ở một nơi khác!・ Cân nhắc là ok! Viết nhiều hơn và nhiều hơn nữa! Chỉ cần không phủ nhận một ý kiến ​​khác với ý kiến ​​của bạn!・ Nếu bạn gặp một từ mà bạn không hiểu, tôi sẽ nói cho bạn biết! Tôi không ngại người khác trả lời!・ Ngoài ra, tôi sẽ hỏi trong giới hạn của lẽ thường trong thế giới con người! Mật khẩu cho kiểu tham gia của người xem, chẳng hạn như tập phim Người sói được cố định ở “966”! Ghi nhớ với chrome! Kurokawa Chrome Twitter →

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us