vẫn đang đợi chương cuối cùng của granny. điều gì sẽ xảy ra nếu trò chơi như thế này là thật.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft