Đây là tổng hợp những tập phim về trường học quái vật kỳ lạ nhất của chúng ta. Thưởng thức! Xin vui lòng, để lại một thích nếu bạn thích nó, và sub để biết thêm! Nhạc của Kevin McLeod.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft