Cha mẹ không muốn chơi với thây ma con tội nghiệp. Cô em gái làm loạn, và thây ma bé nhỏ tội nghiệp bị trừng phạt và anh ta quyết định chạy khỏi nhà. Để lại bình luận và thích của bạn, cảm ơn! Thưởng thức xem của bạn! ✔️More Monster School: Videos: ✔️MONSTER School: BABY ZOMBIE, VUI LÒNG VỀ NHÀ – CÂU CHUYỆN SAD – MINECRAFT ANIMATION ✔️Monster School: Baby Zombie and Sad Life – Sad Story – Minecraft Animation Music Credit: ✔️ #monsterschool #minecraft #zombie #babyzombie #puhlasteve.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft