Zuzu lần đầu tiên tham gia vào Làng Takada! ◆ Danh sách người tham gia ◆ Kenshi Takada Nana Lake GEN Nakano Aruma Shintaro Meya Fujimiya Orafukun’s Zuke Nana Lake Nana Lake Nhấn vào đây để đăng ký kênh ↓ ↓ ↓ Twitter tại đây ↓ ↓ ↓.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us