Những người chơi tham gia[Người tham gia]15/02 Game 4 Takeo Footbath Santos Orafu-kun Fujimiya Sunazame Natsume-sensei Trung bình Kurokawa Chrome Sợ nhu cầu Fujimiya Zemi → Bác người đã đăng video trực tiếp của trò chơi. ▼ Twitter: ▼ Nico Nico: ▼ YouTube: Liên hệ: takeoniconico ☆ twitter: ..

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us