Quy tắc là Đoán tàu tham gia: 🐧 Đoán bút bán hàng: Game đăng video trực tiếp Bác ạ. ▼ Twitter: ▼ Nico Nico: ▼ YouTube: Liên hệ: takeoniconico ☆ Bối cảnh do ông Fupumero (@ mirusenn0) vẽ! ..

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us