[Người tham gia (bỏ qua tiêu đề kính ngữ)]Dozle 28 Gizoku CLAY Hikak Games Mess Jinguji GEN Orafu-kun Nakano Aruma ■ Thiết bị được sử dụng Mike: AI: Popguard: Bàn phím: Chuột: ■ GEN của Twitter ■ Blog của GEN ■ GEN Danh sách mong muốn ■ Thẻ #AmongUs # AmongUs #Amongus Sẽ là động lực để sản xuất video nên nếu thấy hay và bổ ích các bạn hãy đánh giá cao và đăng ký kênh nhé.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us