Đăng ký để có video mới mỗi tuần! Follow me @ – Một video mạo danh mới! Lần này tôi cố gắng đóng khung các đồng nghiệp trong đoàn và khiến họ quay lưng lại với nhau. Tất cả các câu chuyện ZMDE (theo thứ tự): Giới thiệu về ZMDE: ZMDE Animations là một loạt web trực tuyến, nơi bạn sẽ tìm thấy Câu chuyện kinh dị, Câu chuyện hài hước, Câu chuyện đầy cảm hứng, Câu chuyện có thật, Câu chuyện lịch sử, Bí ẩn chưa được giải đáp, v.v.! #animated #animatedshortfilms #zmde.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us