Tôi đã chơi với một số người đăng ký trong trò chơi này, vì vậy nếu bạn nhận ra một số tên, đừng lo lắng, chúng tôi chơi công bằng và hòa bình, nếu bạn muốn chơi với tôi, hãy tham gia máy chủ bất hòa: Tôi sử dụng OBS studio để ghi âm, Handbrake để nén video , adobe launcher để chỉnh sửa và adobe photoshop cho hình thu nhỏ. .

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us