#amongus #teamvietbua

★ New Channel ►

★ Cùng Team Việt Bựa Soul Knight:
-Cheems Taro:

-CậuLulu:

-Nguyễn Thiên:

★ Facebook(Chính chủ):

★Group Facebook:

★ Discord:

★Playerduo:

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
MUSIC CREDIT:
1. Meta Knight’s Revenge | Super Smash Bros. Ultimate

2.Everybody (Dutty Moonshine and Kid Kasino) – Vanoss Gaming Background Music (HD)

3. Fantastic Dreamer / Eurobeat Remix

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Outro Music:
Haki – Woah! (w/ Factal):

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
©Bản quyền thuộc:Việt Bựa Official
©không được reup dưới mọi hình thức! .

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us