KÊNH MỚI, SUBSCRIBE: Hãy LIKE video của bạn và CHIA SẺ với bạn bè của bạn! ► DISCORD: ► TWITTER: ► THÀNH VIÊN: ► KÊNH THỨ HAI: @Erik Carr 2 ► LIVESTREAM: ► INSTAGRAM ERIK CARR: ► KÊNH INSTAGRAM: ► FACEBOOK: ► TIKTOK: (erik.carr) Gửi email cho tôi: người đăng ký @ erikcarr.com.br CHUYÊN NGHIỆP: contato@erikcarr.com.br ► BIÊN TẬP: @WesleyLPBR (Hỗ trợ tôi bằng MÃ SAO của tôi: ErikCarr #amongus #mods #erikcarr Bài hát: Khavi & Navaro – Jaded feat. MEL [NCU Release]
Nhạc của NoCopyright United / NCU.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us