Để lại LIKE video của bạn và CHIA SẺ nó với bạn bè của bạn! ► DISCORD: ► TWITTER: @ G-REX Channel: ► THÀNH VIÊN: ► KÊNH THỨ HAI: @Erik Carr 2 ► NOOBS DOUBLE: @Noobs DOUBLE ► LIVESTREAM: ► INSTAGRAM ERIK CARR: ► SƠ ĐỒ KÊNH: ► FACEBOOK: ► TIKTOK: (erik .carr) E-MAIL cho tôi: inscripts@erikcarr.com.br CHUYÊN NGHIỆP: contato@erikcarr.com.br ► EDITION: @WesleyLPBR Hỗ trợ tôi sử dụng MÃ NGÔI SAO: ErikCarr #amongus #mods #erikcarr Theo dõi: Khavi & Navaro – Jaded kỳ tích. CHỒNG YÊU [NCU Release]
Nhạc của NoCopyright United / NCU.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us