Tôi đã bắt đầu chơi trò chơi gần đây và vẽ một vài hoạt ảnh giết / chết tùy chỉnh. Bạn thích cái nào? KHUYẾN CÁO: Không đăng lại khi chưa được phép. .

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us