Tuyệt vời! Tôi đã trở lại! Tất cả các hành lang đều là NA. Thay thế mỗi vòng, quá! Quyên góp → Super Chat Discord → Nội quy ☞ – Không chửi thề – Không yêu cầu mod – Không spam – Giữ thân thiện với gia đình – Không thô lỗ – Không độc hại – Không tôn trọng bất kỳ ai (đặc biệt mods) – Nghe mod – Nói tiếng Anh.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us