Bản cập nhật mới dành cho 15 người chơi ở sảnh đợi đã cung cấp cho chúng tôi sáu màu mới và hình ảnh động báo cáo. Đây là những gì nó trông giống như báo cáo tất cả các màu mới. và DelcianFoxy đã giúp làm cho điều này trở nên khả thi 🙂 Hãy tận hưởng! ^. ^.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us