Nếu bạn đang gặp phải lỗi máy chủ bị ngắt kết nối giữa chúng ta với nhau thì rất có thể đây là do máy chủ trò chơi đã đầy. Một lý do có thể khác là sự cố kết nối internet. Để khắc phục điều này, bạn sẽ cần thực hiện một loạt các bước khắc phục sự cố. Liên kết bài viết:.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us