Trong số chúng tôi ÂM THANH trên PIANO! 🔔 Bật thông báo! 🔔 Nhấn LIKE 👍 và Đăng ký: Trong số chúng ta là một trò chơi suy luận xã hội nhiều người chơi trực tuyến, được phát triển và xuất bản bởi studio trò chơi Mỹ InnerSloth và phát hành vào ngày 15 tháng 6 năm 2018. Trò chơi diễn ra trong bối cảnh theo chủ đề không gian, nơi mỗi người chơi đảm nhận một trong hai vai trò, hầu hết là Thuyền viên, và một số được xác định trước là Kẻ mạo danh. Mục tiêu của các thành viên là để xác định những kẻ mạo danh, loại bỏ chúng và hoàn thành các nhiệm vụ xung quanh bản đồ, và mục tiêu của những kẻ mạo danh là giết chết các đồng đội mà không bị nhận dạng. giữa chúng ta piano, giữa chúng ta âm thanh, giữa chúng ta âm thanh trên piano, chơi giữa chúng ta âm thanh trong piano, tất cả trong số chúng ta là âm thanh trên piano, trong số chúng ta meme, meme hàng ngày giữa chúng ta, trong số chúng ta, tốt nhất trong số chúng ta, trong số chúng ta 3D, trong số chúng tôi hoạt hình, trong số chúng tôi hài hước, trong số chúng tôi hoạt hình, âm thanh trên đàn piano, trong số chúng tôi giết hoạt hình, trong số chúng tôi 900 IQ, trong số chúng tôi mẹo, trong số chúng tôi trên đàn piano.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us