Đây là phần 4 lần đầu tiên sau một tháng. Bgm’s Dance A La Plage đã thoát khỏi vấn đề quá nhiều. Quy mô cuối cùng đã vượt quá 10 phút … (Mục tiêu 8 phút) part1: part2: part3: twitter: Sử dụng BGM Cần Biết Câu Chuyện Của Chúng Ta Tất Cả Những Điều Tôi Muốn #amongus # Bình luận trực tiếp #Amongus.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us