Các quy tắc được googled ■ Danh sách người tham gia (bỏ qua tiêu đề kính ngữ, không theo thứ tự cụ thể) Takada Kenshi Nanako GEN Nakano Aruma Shintaro Meya Fujimiya Orafukun’s Zutake #Spaceman Wolf #amongus Hình thu nhỏ Hình minh họa: Sasano-sama (@ san08sasa) Thành viên tham gia: 🐧 Guess pen hàng sale: Game đăng video trực tiếp Bác ơi. ▼ Twitter: ▼ Nico Nico: ▼ YouTube: Liên hệ: takeoniconico ☆ Bối cảnh do ông Fupumero (@ mirusenn0) vẽ! ..

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us