[Thành viên tham gia (bỏ danh hiệu kính ngữ)]Takeshi Takada Hatasako Santos Lai Takemeya Orafu-kun Gia nhập sau Shintaro Umeken Mashakari[Vui lòng đăng ký kênh][Đăng ký thành viên ở đây 490 yên mỗi tháng][Người Sói ngoài không gian / Ở Mỹ][Con người Video về Sói (Người Sói Giết Người Phán Xét Người Sói)][Twitter]# Người Sói # Trong Chúng Ta.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us