Người chơi tham gia[Người tham gia]Bác đăng video trực tiếp trò chơi. ▼ Twitter: ▼ Nico Nico: ▼ YouTube: Liên hệ: takeoniconico ☆ twitter: ..

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us