Các quy tắc được googled ■ Danh sách người tham gia (bỏ qua tiêu đề kính ngữ, không theo thứ tự cụ thể) Takeshi Takada Fujimiya Takeo Pika Cross GEN mayuko Meya Sakana Shintaro ALTO #Spaceman Wolf #amongus Hình thu nhỏ Hình minh họa: Sasano-sama (@ san08sasa) Thành viên: 🐧 Guess hàng bút sale: Bác đăng video trực tiếp trò chơi. ▼ Twitter: ▼ Nico Nico: ▼ YouTube: Liên hệ: takeoniconico ☆ Bối cảnh do ông Fupumero (@ mirusenn0) vẽ! ..

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us