Người chơi tham gia[Người tham gia]8/7 Takeshi Takada Takeo Orafukun Meya Shintaro Fujimiya Shepherd K Cá Nanako Zuzu Phân phối Lưu trữ → Đăng video trực tiếp trò chơi Chú. ▼ Twitter: ▼ Nico Nico: ▼ YouTube: ▼ Hàng hóa: Liên hệ: takeoniconico ☆ twitter :.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us