Các quy tắc là Người tham gia gugurukure (bỏ qua tiêu đề kính ngữ) Natsume-sensei / Snappai / Aruma Nakano / Footbath / Fujimiya / Takeo / Mashakari / Zoniki / ELEZY / Chagepoyo. #Spaceman Wolf #amongus Hình thu nhỏ Hình minh họa: Sasano-sama (@ san08sasa) Tư cách thành viên: 🐧 Bán bút đoán: Game đăng video trực tiếp Bác ơi. ▼ Twitter: ▼ Nico Nico: ▼ YouTube: Liên hệ: takeoniconico ☆ Bối cảnh do ông Fupumero (@ mirusenn0) vẽ! ..

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us