[Những người tham gia (bỏ qua danh hiệu)]Takada Kenshi mayuko Takeo Pika Cross Pterano Takahashi Sakana GEN Meya Hatasako Santos Là[Cảnh sát trưởng]Một người được chọn từ trại thủy thủ và trại đồng đội. Tồn tại.・ Có thể chém người trong áp phích. ・ Nếu bạn nhấn nút giết đồng đội, bạn sẽ bị ốm.[Meyer]Crew camp ・ Crewmate with 2 phiếu[Jackal]Jackal camp ・ Ai Slash ・ Jackal chiến thắng một mình nếu anh ta trở thành người cuối cùng ・ Ngay cả khi người trong áp phích bị xóa sạch, trò chơi sẽ không kết thúc nếu chó rừng vẫn còn. – Ngay cả khi phi hành đoàn bị xóa sổ, trò chơi sẽ không kết thúc nếu chó rừng vẫn còn.[Morphing]Inposter camp ・ Bạn có thể sao chép và bắt chước ngoại hình của các thành viên trong phi hành đoàn ・ Các khả năng khác giống như người sói bình thường[Trick Star]Inposter camp ・ Bạn có thể đặt 3 hộp. Hộp đã cài đặt sẽ được thông hơi sau cuộc họp ・ Hộp đã lắp sẽ được có thể nhìn thấy trại thủy thủ sau cuộc họp. ・ Sau khi lắp đặt tất cả các hộp, có thể bị mất điện bắt buộc trong một khung tách biệt với sabot thông thường. ・ Có một lỗi khiến hộp không thể nhìn thấy ở đầu chế độ xem. Ma cà rồng ]Trại Inposter ・ Khi tấn công phi hành đoàn, nó có khả năng trở thành người sói sau một khoảng thời gian nhất định (byte) ・ Tất cả PL đều có một con sói và có thể đặt ở bất cứ đâu ・ Ma cà rồng không thể tấn công bằng củ tỏi ■ Hồ sơ về GEN Người bị hói vì thích người sói và acapell quá nhiều ■ Thiết bị được sử dụng Mike: AI: Popguard: Bàn phím: Chuột: ■ GEN của Twitter ■ Blog của GEN ■ Điều GEN muốn Danh sách ■ Thẻ #AmongUs #AmongUs #Amongus Đó sẽ là động lực cho video sản xuất nên nếu thấy bổ ích hay hay thì các bạn hãy đánh giá cao và đăng ký kênh nhé.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us