Chúng tôi đã chơi nhanh nhất trên bản đồ mới nhất “The AirShip” được cập nhật vào ngày 31 tháng 3 hôm nay! Kết quả của việc kéo một tấm áp phích trong cuộc đua đầu tiên của cái nhìn đầu tiên của mọi người là …! ??[Đăng ký kênh 50.000 người]Chúng tôi đang hướng tới! Cảm ơn bạn đã hợp tác của bạn! 📢 Đừng quên đăng ký kênh nhé ❗❗ 📢 Nếu bạn bật dấu 🔔 sau khi đăng ký sẽ nhận được thông báo ❗❗ 🕺🏻 Những người đã chơi với bạn 🕺🏻 Kurokawa Kuromu, Zoniki, Orafu-kun, Fujimiya, Natsume-sensei, Fish 📻 Kênh thứ hai 📻 📻 Kênh cutout 📻 📢 Theo dõi tôi và tương tác với tôi 📢 ▶ Twitter – Người nói về thông tin trò chơi và cập nhật video Teruzo ▶ Twitch.tv – Tôi đang phát sóng trò chơi trực tiếp hầu như mỗi ngày ▶ ShoboLog –Blog với nhiều đánh giá khác nhau 🎼 Âm nhạc và tài liệu được cung cấp 📷 ▶ Sản xuất âm nhạc bởi ▶ Phòng thí nghiệm hiệu ứng âm thanh ▶ DOVA-SYNDROME ▶ Tài liệu được cung cấp Cung cấp bởi: UUUMUSIC Material & E CHỈNH SỬA Hỗ trợ @BotShrimp # Tốt nếu bạn thích #Amonguas #AMONGUS * Ở trên Liên kết Amazon sử dụng một liên kết liên kết. ..

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us