Vị giáo sư tốt bụng đã giải thoát những Crewmate còn lại và gửi họ đến Skeld để chiến đấu với Zombies và Imposter Ghosts. Sau khi giải cứu While Us Black, Among Us Green, Among Us Brown và Brown đã biến thành Goku Saiyan (Songoku) để giúp họ … #balutoon #amongus #animation #zombie #amonguszombie #amongusanimation ———- ————————————————– ————————————————– ————— Kênh: Facebook: Huy Tiktok: Balutok.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us