Sau khi Daddy While bị nhiễm virus và trở thành Ác quỷ, anh ấy đã lây nhiễm virus cho Red và Lime, biến họ thành Redd Monters và Aquatic Monters … #balutoon #amongus #animation #zombie #amonguszombie #amongusanimation #redd #aquatic – ————————————————– ————————————————– ———————— Kênh: Facebook: Huy Tiktok: Balutok.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us