Cô ấy là ai? Đó có phải là Sailor Moon Among trong truyền thuyết? Cô đã chiến thắng Freddy Mama để giữ hòa bình trên Crewmate World Airship? #balutoon #amongus #animation #zombie #amonguszombie #amongusanimation ————————————– ————————————————– ————————————- Kênh: Facebook: Huy Tiktok: Balutok.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us