Các quy tắc được googled ■ Danh sách người tham gia (bỏ qua các tiêu đề kính ngữ, không theo thứ tự cụ thể) Takada Kenshi Nakano Aruma Ptera Takahashi Orafukun Santos Takeo Hybrid GEN Fujimiya Omaoji Shintaro #Spaceman Wolf #amongus Vị trí đặc biệt này! Hãy tự suy nghĩ Hình thu nhỏ của Sheriff Jackal Hình thu nhỏ: Sasa-sama (@ san08sasa) Tư cách thành viên: 🐧 Đoán bút bán hàng: Trò chơi đăng video trực tiếp Bác. ▼ Twitter: ▼ Nico Nico: ▼ YouTube: Liên hệ: takeoniconico ☆ Bối cảnh do ông Fupumero (@ mirusenn0) vẽ! ..

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us