Nói cho tôi biết bạn nghĩ gì. Nếu bạn thích nó, tôi sẽ làm một video hoạt hình đầy đủ về điều này 🙂 Chỉnh sửa: Tôi đã làm! Of Us by InnerSloth Music: Jacques Offenbach – Orpheus in the Underworld – Infernal Galop #AmongUs #FrenchCanCan #CanCan #Meme.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us