Đây sẽ là Thời điểm xấu hoàn hảo trong số chúng ta., Đó là thời điểm rất tốt cho Kẻ mạo danh (POV màu vàng) và thời điểm tồi tệ nhất đối với Crewmate (POV màu đỏ), Đây là một câu chuyện nền ngắn: Cyan POV (Agasthya) và Red POV (Sherlock) là cùng với nhau. Cyan POV đang xem Red POV làm nhiệm vụ sửa hệ thống dây điện, đột nhiên tôi đến (Yellow POV) từ lỗ thông hơi và giết Cyan POV. Khi Red POV đến, anh ấy bị sốc khi nhìn thấy xác chết và Cyan POV, anh ấy đang tìm kiếm một ai đó gần đó. Sau đó, những gì đã xảy ra, bạn biết điều đó rất rõ! 😜 ******************** Tham gia Discord: ******************** Xem danh sách phát * Trong số chúng tôi : Video vui nhộn – * Trong số chúng tôi: Ghi nhớ – * Giữa chúng tôi: Hướng dẫn – * Giữa chúng tôi: Chung – ******************** 🎵 Tín dụng âm nhạc: Bài hát – Đủ lớn Nghệ sĩ – Kirin J Callinan ******************** #Short #AmongUs #Tonion #Shorts #AmongUsShorts.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us