Trong số chúng ta Plush 2 là cuối cùng ở đây !! Nó có nhiều màu hơn, nhiều phòng hơn, Có mũ và chỉnh sửa tốt hơn !! Vì vậy, hãy chắc chắn để thích và xem xét đăng ký !! Có những kẻ mạo danh trong chúng ta và các thành viên phi hành đoàn phải làm nhiệm vụ trong khi kẻ mạo danh phải giả mạo! Các thành viên phi hành đoàn phải tìm ra ai là kẻ mạo danh bằng cách thảo luận trên Instagram: fnaf_rich TikTok: fnaf_rich | Shoutouts | Lợn thần tốc: Blue Boi:

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us