Trong số chúng ta nhưng xác chết không chết Flipbook Animation About Us: Chơi trực tuyến hoặc qua WiFi cục bộ với 4-10 người chơi khi bạn cố gắng chuẩn bị tàu vũ trụ của mình để khởi hành, nhưng hãy cẩn thận vì một kẻ sẽ là kẻ mạo danh muốn giết tất cả mọi người! Thuyền viên có thể giành chiến thắng bằng cách hoàn thành tất cả các nhiệm vụ hoặc phát hiện và bỏ phiếu cho kẻ mạo danh ra khỏi tàu. Kẻ mạo danh có thể sử dụng phá hoại để gây ra hỗn loạn, giúp giết người dễ dàng hơn và hoạt động tốt hơn. Cảm ơn vì âm nhạc: u / smartkuz #FlipBook #animation #AmongUs.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us