Giữa chúng ta, nhưng bạn có thể kiểm soát thời gian! w / RageElixir XEM TÔI TRỰC TIẾP ► Những người bạn trong video này: @Karangutan @SSundee @Sigils @Henwy @Ambrew @Biffle @LoafX @Nicovald Theo dõi tôi ʕ • ́ᴥ • ̀ʔ っ Twitter – @rageelixir Instagram – @rageelixirgram Trong video đã được MODDED của chúng tôi hôm nay , chúng ta có khả năng quay ngược thời gian với tư cách là Kẻ mạo danh trong chúng ta! Bạn có nghĩ rằng RageElixir sẽ giành chiến thắng trong trò chơi Trong số chúng ta với tư cách là Kẻ mạo danh có thể du hành thời gian không? Xem TOÀN BỘ video và SUBSCRIBE để biết thêm! Hình thu nhỏ bởi: Intro / Outro Song: #RageElixir

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us