Một đoạn phim hoạt hình ngắn được thực hiện cho Newgrounds giữa chúng ta Jam! Chúng tôi đứng ở vị trí thứ 2! Đây là phiên bản cập nhật với một vài cải tiến, xem bản gốc tại đây: Được làm bằng Maya và Unreal Engine.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us