■ Danh sách phát của Alien Wolf Among Us tại đây ・ Tổng hợp các video trò chơi nổi tiếng → ・ Kho lưu trữ phát sóng trực tiếp → ■ Chứng sợ nâng cao của người tham gia / Jinguji / Natsume-sensei / Snappai / Mashakari / Chagepoyo. / Dozle / Snake / Pikacross / Ero-chan ■ Là một con ốc sên nhảy đến phương thức đăng ký thành viên. Hãy đăng ký kênh và twitter![Đăng ký kênh][Twitter]Cá mập #Sna # Sói không gian #AmongUs.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us